Сибирь Западная

р. Анти-Паюта-Яха
192
( 10 )
min: 43, max: 446
2019-09-20
р. Бердь
74
min: 43, max: 427
2019-09-20
р. Бия
289
( -3 )
min: 100, max: 691
2019-09-20
215
( -1 )
min: 125, max: 735
2019-09-20
300
( -5 )
min: 204, max: 801
2019-09-20
82
( -7 )
min: 21, max: 687
2019-09-20
р. Васюган
106
min: 81, max: 1035
2019-09-20
135
( 2 )
min: 74, max: 1145
2019-09-20
214
( -3 )
min: 56, max: 863
2019-09-20
р. Еркал-Надей-Пур
200
( -3 )
min: 142, max: 572
2019-09-20
р. Иртыш
233
( -2 )
min: 189, max: 636
2019-09-20
-148
min: -184, max: 366
2019-09-20
-35
min: -104, max: 590
2019-09-20
372
( -2 )
min: 272, max: 1111
2019-09-20
26
( -3 )
min: -102, max: 847
2019-09-20
177
min: -97, max: 879
2019-09-20
538
( -1 )
min: 229, max: 1266
2019-09-20
340
( -1 )
min: 0, max: 1038
2019-09-20
226
( 2 )
min: -52, max: 955
2019-09-20
р. Катунь
199
( -1 )
min: 110, max: 556
2019-09-20
169
( -1 )
min: 77, max: 986
2019-09-20
258
( -1 )
min: 110, max: 666
2019-09-20
р. Кеть
134
min: 107, max: 819
2019-09-20
192
( -1 )
min: 119, max: 767
2019-09-20
335
( -2 )
min: 245, max: 775
2019-09-20
р. Кия
85
( -3 )
min: 42, max: 636
2019-09-20
169
( -5 )
min: 120, max: 421
2019-09-20
р. Кокса (приток Катуни)
144
( -1 )
min: 134, max: 377
2019-09-20
р. Кондома
136
( -5 )
min: 99, max: 384
2019-09-20
79
( -2 )
min: 11, max: 428
2019-09-20
87
( -6 )
min: 16, max: 605
2019-09-20
р. Майзас
146
( -1 )
min: 124, max: 779
2019-09-20
р. Майма
203
( -1 )
min: 182, max: 397
2019-09-20
р. Мрас-Су
111
( -6 )
min: 82, max: 437
2019-09-20
45
( 2 )
min: -39, max: 445
2019-09-20
р. Надым
76
( 8 )
min: 10, max: 463
2019-09-20
р. Обь
421
( -3 )
min: 138, max: 919
2019-09-20
427
( -5 )
min: 220, max: 825
2019-09-20
-7
( -4 )
min: -69, max: 547
2019-09-20
227
( -4 )
min: 137, max: 688
2019-09-20
97
( -1 )
min: -96, max: 698
2019-09-20
278
( 5 )
min: 143, max: 760
2019-09-20
179
( -8 )
min: 11, max: 566
2019-09-20
420
min: 214, max: 3340
2019-09-20
568
( -4 )
min: -30, max: 629
2019-09-20
569
( 1 )
min: -57, max: 624
2019-09-20
572
( 1 )
-8
( -8 )
min: -104, max: 602
2019-09-20
211
( -23 )
min: 146, max: 644
2019-09-20
171
( -23 )
min: 0, max: 574
2019-09-20
355
( -4 )
min: 215, max: 732
2019-09-20
374
( 15 )
min: 207, max: 1045
2019-09-20
233
( 20 )
min: 66, max: 950
2019-09-20
282
( 11 )
min: 179, max: 940
2019-09-20
357
( -1 )
min: 82, max: 1163
2019-09-20
231
( -6 )
min: 36, max: 1089
2019-09-20
173
( 1 )
min: -16, max: 830
2019-09-20
291
( 4 )
min: 70, max: 982
2019-09-20
331
( 2 )
min: -4081, max: 995
2019-09-20
434
( 2 )
min: 134, max: 1193
2019-09-20
371
( 1 )
min: 116, max: 1044
2019-09-20
р. Омь
255
min: 212, max: 1050
2019-09-20
241
( 4 )
min: 216, max: 1073
2019-09-20
-69
min: -91, max: 688
2019-09-20
266
min: 195, max: 756
2019-09-20
р. Парабель
213
min: 187, max: 866
2019-09-20
р. Пяку-Пур
657
min: 545, max: 997
2019-09-20
р. Тазовская Губа
590
( 10 )
min: 518, max: 985
2019-09-20
р. Тара
20
( -1 )
min: 10, max: 1023
2019-09-20
19
( -1 )
min: 10, max: 777
2019-09-20
151
min: 129, max: 754
2019-09-20
р. Тартас
65
( -1 )
min: 10, max: 681
2019-09-20
р. Телецкое озеро
229
( -3 )
с. Яйлю 12°C
min: 105, max: 567
2019-09-20
р. Томь
175
( -20 )
min: 10, max: 432
2019-09-20
192
( 13 )
min: 19, max: 776
2019-09-20
230
( 8 )
min: 80, max: 875
2019-09-20
186
( -1 )
min: 77, max: 856
2019-09-20
82
( 8 )
min: -88, max: 667
2019-09-20
-25
( 15 )
min: -238, max: 781
2019-09-20
404
( 11 )
min: 215, max: 1080
2019-09-20
р. Тым
141
( 1 )
min: 110, max: 656
2019-09-20
276
min: 170, max: 720
2019-09-20
р. Уй
51
min: 42, max: 309
2019-09-20
68
min: 66, max: 405
2019-09-20
58
min: 0, max: 496
2019-09-20
р. Уса
180
( -23 )
min: 131, max: 423
2019-09-20
р. Чарыш
-60
( -1 )
min: -118, max: 240
2019-09-20
116
( -2 )
min: 74, max: 498
2019-09-20
74
min: 35, max: 548
2019-09-20
24
( -3 )
min: -21, max: 618
2019-09-20
р. Чая
151
min: 130, max: 1010
2019-09-20
р. Чулым (приток Оби)
85
( -2 )
min: 30, max: 608
2019-09-20
46
( -1 )
min: -37, max: 629
2019-09-20
320
min: 276, max: 1013
2019-09-20
р. Чумыш
451
( 3 )
min: 418, max: 983
2019-09-20
р. Яя
353
( -3 )
г. Яя 9°C
min: 336, max: 711
2019-09-20
р. Аган
N/A
min: 176, max: 600
N/A
N/A
min: 113, max: 478
N/A
р. Агата
N/A
min: 207, max: 412
N/A
р. Ададым
N/A
min: 119, max: 395
N/A
р. Аламбай
N/A
min: 116, max: 1185
N/A
р. Алей
N/A
min: 45, max: 355
2019-06-30
N/A
min: -70, max: 306
2019-05-31
N/A
min: 38, max: 521
2019-06-30
N/A
min: 203, max: 578
2019-06-30
N/A
min: -76, max: 839
N/A
р. Алчедат
N/A
min: 110, max: 627
N/A
р. Амня
N/A
min: 174, max: 520
N/A
р. Андарма
N/A
min: 94, max: 833
N/A
р. Антибес
N/A
min: 82, max: 390
N/A
р. Ануй
N/A
min: 92, max: 327
2019-06-30
N/A
min: 106, max: 513
N/A
р. Аремзянка
N/A
min: 309, max: 768
N/A
р. Артынка
N/A
min: 73, max: 264
N/A
р. Ашлык
N/A
min: 10, max: 378
N/A
р. Базыр
N/A
min: 200, max: 303
N/A
р. Бакса
N/A
min: 116, max: 754
2019-05-31
р. Бакчар
N/A
min: 105, max: 741
N/A
N/A
min: 163, max: 1238
N/A
р. Балахлей
N/A
min: 48, max: 950
N/A
р. Барзас
N/A
min: 255, max: 860
N/A
р. Барсук
N/A
min: 15, max: 724
N/A
р. Басандайка
N/A
min: 66, max: 294
N/A
р. Бачат
N/A
min: 141, max: 375
N/A
р. Белая (приток Чарыша)
N/A
min: 111, max: 351
N/A
р. Белый Июс
N/A
min: 222, max: 468
N/A
р. Беляковка
N/A
min: 54, max: 553
N/A
р. Бергамак
N/A
min: 43, max: 558
N/A
р. Бердь
N/A
min: 62, max: 570
2019-06-30
р. Берла
N/A
min: 160, max: 491
N/A
р. Бия
N/A
min: 105, max: 562
N/A
р. Бобровка
N/A
min: 19, max: 165
N/A
р. Большая Кеть
N/A
min: 153, max: 807
N/A
р. Большая Лосиха
N/A
min: -54, max: 364
N/A
р. Большая Пиковка
N/A
min: 73, max: 559
N/A
р. Большая Речка
N/A
min: -97, max: 398
N/A
р. Большая Тава
N/A
min: 100, max: 970
N/A
р. Большая Терехта
N/A
min: 318, max: 537
N/A
р. Большая Юкса
N/A
min: 56, max: 543
N/A
р. Большегорская
N/A
min: 133, max: 413
N/A
р. Большой Аёв
N/A
д. Уки 5°C
min: 47, max: 772
N/A
N/A
min: 56, max: 823
N/A
р. Большой Балык, Прот. Большая Юганская
N/A
min: 186, max: 826
N/A
р. Большой Кемчуг
N/A
min: 95, max: 515
N/A
р. Большой Нягов
N/A
min: 192, max: 747
N/A
р. Большой Салым
N/A
min: 161, max: 778
N/A
р. Большой Татош
N/A
min: 42, max: 555
N/A
р. Большой Улуй
N/A
min: 52, max: 563
N/A
N/A
min: 126, max: 547
N/A
р. Большой Юган
N/A
min: 10, max: 1187
N/A
N/A
min: 62, max: 831
N/A
р. Бочанка
N/A
min: 83, max: 369
N/A
р. Бурла
N/A
min: 82, max: 487
2019-06-06
р. Вагай
N/A
min: 28, max: 628
N/A
N/A
min: 102, max: 1271
N/A
N/A
min: -10, max: 813
N/A
р. Вагран
N/A
min: 80, max: 270
N/A
р. Вандрас
N/A
min: 123, max: 738
N/A
р. Васюган
N/A
min: 60, max: 820
N/A
р. Вах
N/A
min: 180, max: 645
N/A
N/A
min: -38, max: 729
N/A
N/A
min: 11, max: 933
N/A
р. Верхняя Терсь
N/A
min: 208, max: 549
N/A
р. Галка
N/A
min: 111, max: 645
N/A
р. Дудет
N/A
min: 119, max: 312
N/A
р. Елбань
N/A
min: 86, max: 503
N/A
р. Емец
N/A
min: -25, max: 606
N/A
р. Емуртла
N/A
min: -52, max: 590
N/A
р. Жилиха
N/A
min: 152, max: 558
N/A
р. Золотой Китат
N/A
min: 140, max: 782
N/A
N/A
min: 40, max: 432
N/A
р. Икса
N/A
min: 109, max: 714
N/A
N/A
min: 145, max: 990
N/A
р. Ингу-Ягун
N/A
min: 174, max: 560
N/A
р. Инжура
N/A
min: 47, max: 509
N/A
р. Иня (Нижняя)
N/A
min: 177, max: 622
N/A
N/A
min: 230, max: 766
N/A
N/A
min: 143, max: 774
N/A
N/A
min: 92, max: 648
2019-06-24
N/A
min: 386, max: 1023
2019-06-30
N/A
min: 78, max: 694
2019-06-30
N/A
min: 0, max: 579
2019-07-01
N/A
min: 207, max: 515
2019-06-15
р. Ир
N/A
min: 53, max: 758
N/A
р. Ирбит
N/A
min: 79, max: 587
N/A
р. Иртыш
N/A
min: 423, max: 864
N/A
N/A
min: 23, max: 357
N/A
N/A
min: 22, max: 497
N/A
N/A
min: 170, max: 751
N/A
N/A
min: 85, max: 738
N/A
N/A
min: 246, max: 918
N/A
N/A
min: 75, max: 720
N/A
N/A
min: 129, max: 1099
N/A
N/A
min: -25, max: 987
N/A
р. Ирюм
N/A
min: 46, max: 493
N/A
р. Иска
N/A
min: 122, max: 502
N/A
р. Искитимка
N/A
min: 153, max: 431
N/A
р. Ича (приток Оми)
N/A
min: 100, max: 536
N/A
р. Иша
N/A
min: 122, max: 654
N/A
р. Кабырза
N/A
min: 90, max: 241
N/A
р. Казым
N/A
min: 178, max: 525
N/A
N/A
min: 217, max: 520
N/A
р. Каква
N/A
min: 212, max: 413
N/A
р. Кама (приток Оми)
N/A
min: 80, max: 394
N/A
N/A
min: 97, max: 353
N/A
р. Каменка
N/A
min: 55, max: 186
N/A
N/A
min: 97, max: 461
N/A
N/A
min: 141, max: 814
N/A
р. Карабашка
N/A
min: 10, max: 231
N/A
р. Каракан
N/A
min: 109, max: 522
2019-06-01
р. Карасук
N/A
min: 281, max: 1020
2019-05-15
р. Карасуль
N/A
min: 165, max: 651
N/A
р. Каргат
N/A
min: 10, max: 489
2019-05-31
N/A
min: 295, max: 657
N/A
р. Касмала
N/A
min: 47, max: 326
N/A
р. Касьма
N/A
min: 158, max: 544
N/A
р. Катунь
N/A
min: 433, max: 1186
N/A
р. Кеть
N/A
min: 43, max: 896
N/A
р. Китат
N/A
min: 47, max: 780
N/A
р. Кия
N/A
min: 53, max: 497
N/A
р. Коен
N/A
min: 131, max: 533
N/A
р. Кокши
N/A
min: 85, max: 356
N/A
р. Кулунда
N/A
min: 372, max: 571
N/A
N/A
min: 695, max: 970
N/A
р. Кунара
N/A
min: 63, max: 238
N/A
р. Куржина
N/A
min: 180, max: 610
N/A
р. Кучерла
N/A
min: 238, max: 382
N/A
р. Кучук
N/A
min: 112, max: 611
N/A
р. Латат
N/A
min: 57, max: 475
N/A
р. Лебяжья
N/A
min: 77, max: 317
N/A
р. Лисица
N/A
min: 118, max: 587
N/A
р. Лозьва
N/A
min: 14, max: 310
N/A
N/A
min: 48, max: 802
N/A
р. Локтевка
N/A
min: 146, max: 393
N/A
р. Ляпин
N/A
min: 441, max: 1113
N/A
N/A
min: 219, max: 994
N/A
р. Малый Бачат
N/A
min: 88, max: 472
N/A
р. Малый Шиш
N/A
min: 48, max: 373
N/A
р. Малый Юган
N/A
min: 62, max: 931
N/A
р. Маралиха
N/A
min: 181, max: 523
N/A
р. Мергенька
N/A
min: 133, max: 577
N/A
р. Мугай
N/A
min: 36, max: 479
N/A
р. Мундыбаш
N/A
min: 113, max: 414
2019-06-30
р. Назым
N/A
min: 147, max: 617
N/A
р. Нейва
N/A
min: 16, max: 298
N/A
N/A
min: 146, max: 456
N/A
р. Нижний Сузун
N/A
min: 98, max: 726
2019-05-31
р. Нижняя Алабуга
N/A
min: 104, max: 371
N/A
р. Нижняя Тунгуска (приток Тары)
N/A
min: 60, max: 595
N/A
р. Носка
N/A
min: 56, max: 664
N/A
р. Обь
N/A
min: 56, max: 725
N/A
N/A
min: 216, max: 1011
N/A
N/A
min: -31, max: 476
N/A
N/A
min: 23, max: 1061
N/A
N/A
min: 38, max: 1087
N/A
N/A
min: 120, max: 946
N/A
р. Омь
N/A
min: 49, max: 762
N/A
N/A
min: 238, max: 854
N/A
N/A
min: 133, max: 666
N/A
р. Орловка
N/A
min: 184, max: 620
N/A
р. Оша
N/A
min: 71, max: 426
N/A
N/A
min: 33, max: 510
N/A
N/A
min: 193, max: 923
N/A
N/A
min: 562, max: 1020
N/A
р. Ояш
N/A
с. Ояш 8°C
min: 79, max: 763
N/A
р. Пайдугина
N/A
min: 173, max: 805
N/A
р. Парабель
N/A
min: 57, max: 621
N/A
р. Парбиг
N/A
min: 116, max: 838
N/A
р. Песчаная
N/A
min: 65, max: 501
2019-06-30
р. Пим
N/A
N/A
min: 49, max: 336
N/A
р. Полуй
N/A
min: 108, max: 794
N/A
р. Порос
N/A
min: 202, max: 409
N/A
р. Правая Хетта
N/A
min: 160, max: 596
N/A
р. Реж
N/A
min: 72, max: 605
N/A
р. Сарала
N/A
min: 190, max: 374
N/A
р. Седе-Яха
N/A
min: 194, max: 403
N/A
р. Сема
N/A
min: 72, max: 281
N/A
р. Сереж
N/A
min: 89, max: 352
N/A
N/A
min: 326, max: 737
N/A
р. Серта
N/A
min: 268, max: 671
N/A
N/A
min: 222, max: 594
N/A
р. Сеяха
N/A
min: 110, max: 280
N/A
р. Собь
N/A
min: 86, max: 453
N/A
N/A
min: 78, max: 672
N/A
р. Сотрина
N/A
min: 96, max: 361
N/A
р. Средняя Терсь
N/A
min: 262, max: 483
N/A
р. Суерь
N/A
min: 157, max: 659
N/A
р. Супра
N/A
min: 104, max: 474
N/A
р. Сыня
N/A
min: 91, max: 623
N/A
р. Тагил
N/A
min: -35, max: 524
N/A
р. Тайдон
N/A
min: 145, max: 466
N/A
р. Тальменка
N/A
min: 103, max: 361
N/A
р. Тара
N/A
min: 89, max: 954
N/A
р. Тарсьма
N/A
min: 71, max: 363
N/A
р. Тартас
N/A
min: 151, max: 732
N/A
N/A
min: 13, max: 666
2019-05-31
р. Тельбес
N/A
min: 189, max: 504
N/A
р. Тисулька
N/A
min: 70, max: 305
N/A
р. Тогул
N/A
min: 164, max: 1027
2019-07-15
р. Томь
N/A
min: 120, max: 313
N/A
N/A
min: 81, max: 386
N/A
N/A
min: 49, max: 337
2019-06-30
N/A
min: -130, max: 902
N/A
р. Тром-Юган
N/A
min: 87, max: 471
N/A
р. Туим
N/A
min: 70, max: 112
N/A
р. Туй
N/A
min: 23, max: 1012
N/A
р. Туртас
N/A
min: 68, max: 953
N/A
р. Тюхтет
N/A
min: 24, max: 378
N/A
р. Тяжин
N/A
min: -33, max: 653
N/A
р. Ужур
N/A
min: 542, max: 901
N/A
р. Уй
N/A
min: 39, max: 670
N/A
N/A
min: 38, max: 891
N/A
N/A
min: 160, max: 1079
N/A
р. Ук
N/A
min: -60, max: 422
N/A
р. Улу-Юл
N/A
min: 94, max: 693
N/A
р. Уньга
N/A
min: 10, max: 725
N/A
р. Ур
N/A
min: 167, max: 647
N/A
р. Урсул
N/A
min: 31, max: 213
2019-07-01
р. Урюп
N/A
min: 267, max: 435
N/A
р. Ускат
N/A
min: 87, max: 596
N/A
р. Ута
N/A
min: 70, max: 383
N/A
р. Хале-Савой
N/A
min: 92, max: 477
N/A
р. Хейги-Яха
N/A
min: 122, max: 515
N/A
р. Чапша
N/A
min: 10, max: 639
N/A
р. Чарыш
N/A
min: 636, max: 890
N/A
N/A
min: 150, max: 688
N/A
р. Чая
N/A
min: 111, max: 792
N/A
р. Чебула
N/A
min: 121, max: 360
2019-05-31
р. Чека
N/A
min: 252, max: 917
N/A
р. Чем
N/A
min: 143, max: 613
N/A
р. Чемровка
N/A
min: 92, max: 325
N/A
р. Черновой Нарык
N/A
min: 49, max: 479
N/A
р. Чёрный Июс
N/A
min: 235, max: 457
N/A
р. Четь
N/A
min: 53, max: 801
N/A
р. Чеченек
N/A
min: 15, max: 102
N/A
р. Чик
N/A
min: 53, max: 635
N/A
р. Чири
N/A
min: 167, max: 265
N/A
р. Чузик
N/A
min: 113, max: 793
N/A
р. Чулым (бас. озера Малые Чаны)
N/A
min: 150, max: 596
N/A
р. Чулым (приток Оби)
N/A
min: 109, max: 345
N/A
N/A
min: 189, max: 436
N/A
N/A
min: 349, max: 582
N/A
N/A
min: 27, max: 474
N/A
N/A
min: 152, max: 528
N/A
N/A
min: 352, max: 744
N/A
N/A
min: -99, max: 409
2019-06-30
N/A
min: 360, max: 842
N/A
N/A
min: 375, max: 825
N/A
N/A
min: 181, max: 459
N/A
р. Чулышман
N/A
min: 303, max: 784
N/A
р. Чумыш
N/A
min: 10, max: 533
2019-06-30
N/A
min: 25, max: 726
2019-06-30
N/A
min: -51, max: 809
2019-06-30
р. Шегарка
N/A
min: 16, max: 640
N/A
N/A
min: -59, max: 1244
N/A
р. Шиш
N/A
min: 167, max: 945
N/A
N/A
min: 143, max: 1276
N/A
р. Шома-Я
N/A
min: 99, max: 506
N/A
р. Щучья
N/A
min: 68, max: 563
N/A
N/A
min: 177, max: 894
N/A
N/A
min: -71, max: 446
N/A
N/A
min: -62, max: 288
N/A
р. Юконда
N/A
min: 613, max: 915
N/A
р. Юра
N/A
min: 79, max: 453
N/A
р. Юргамыш
N/A
min: 10, max: 384
N/A
р. Юрмыч
N/A
min: 36, max: 516
N/A
р. Яя
N/A
min: 60, max: 577
N/A