ДВФО - Юг

р. Абрамовка
N/A
min: 96, max: 509
2016-12-31
р. Аввакумовка
N/A
min: 264, max: 635
2016-12-31
N/A
min: 148, max: 491
2016-12-31
р. Августовка
N/A
min: 59, max: 273
2016-12-31
р. Амба
N/A
min: 77, max: 310
2016-12-31
р. Амгунь
34
( -1 )
min: 14, max: 544
2019-03-17
N/A
min: 356, max: 714
2018-11-30
171
min: 127, max: 709
2019-03-17
316
min: 280, max: 1009
2019-03-17
290
min: 290, max: 1042
2019-03-17
137
min: 109, max: 697
2019-03-17
р. Амур
-6
min: -95, max: 753
2019-03-10
N/A
min: -99, max: 444
2016-12-31
63
( 1 )
min: 10, max: 797
2019-03-17
-61
min: -102, max: 792
2019-03-15
N/A
min: -155, max: 813
2018-11-03
-26
( 2 )
min: -127, max: 778
2019-03-14
-29
min: -113, max: 821
2019-03-15
252
( 10 )
min: 80, max: 1144
2019-03-14
56
( 6 )
min: -24, max: 924
2019-03-14
25
( 5 )
min: -204, max: 833
2019-03-14
188
( 7 )
min: -12, max: 1081
2019-03-14
514
min: 313, max: 1802
2019-03-14
410
min: 42, max: 1132
2019-03-17
334
( -1 )
min: 200, max: 1202
2019-03-17
181
min: -5, max: 1044
2019-03-17
-41
min: -190, max: 710
2019-03-17
-90
min: -233, max: 807
2019-03-17
395
( 1 )
min: 312, max: 1295
2019-03-17
-30
( 1 )
min: -152, max: 756
2019-03-17
N/A
min: 460, max: 1413
2016-12-31
-47
( 2 )
min: -185, max: 610
2019-03-17
-88
( 2 )
min: -270, max: 792
2019-03-17
-114
min: -256, max: 911
2019-03-15
-161
( -6 )
min: -381, max: 1016
2019-03-14
-123
( -8 )
min: -236, max: 821
2019-03-14
-283
min: -351, max: 706
2019-03-15
-152
( 4 )
min: -178, max: 1001
2019-03-14
64
( -2 )
min: 20, max: 306
2019-03-15
209
( -3 )
min: 145, max: 629
2019-03-14
р. Арги (Арга)
N/A
min: 10, max: 658
2018-11-07
р. Арково
N/A
min: 173, max: 285
2016-12-31
р. Арсеньевка
N/A
min: 195, max: 495
2016-12-31
204
( 1 )
min: 203, max: 589
2019-03-17
N/A
min: -40, max: 436
2013-03-31
р. Артемовка
491
min: 465, max: 754
2019-03-18
р. Архара
-52
( 1 )
min: -77, max: 330
2019-03-14
р. Белая (приток Амура)
N/A
min: 87, max: 272
2016-12-31
р. Белая (приток Зеи)
N/A
min: 17, max: 280
2016-11-30
р. Беренджа
225
( -2 )
min: 123, max: 303
2019-03-17
р. Берея
N/A
min: 80, max: 333
2016-12-31
р. Биджан
149
( 3 )
min: 101, max: 423
2019-03-14
р. Бикин
N/A
min: 59, max: 395
2013-07-15
174
min: 111, max: 470
2019-03-18
42
min: 7, max: 438
2019-03-18
р. Бира
110
( 5 )
min: 61, max: 276
2019-03-14
124
( 5 )
min: 46, max: 319
2019-03-14
181
( 7 )
min: 147, max: 456
2019-03-14
р. Бира
N/A
min: 178, max: 518
2016-12-07
р. Бирма
N/A
min: 212, max: 636
2016-12-09
р. Бирюкан
N/A
min: 173, max: 377
2016-12-31
р. Большая Александровка
N/A
min: 110, max: 590
2016-11-20
р. Большая Пера
N/A
min: 147, max: 476
2016-12-12
N/A
min: 110, max: 377
2016-12-31
р. Большая Уда
N/A
min: 87, max: 238
2016-12-31
р. Большая Уссурка
438
( 2 )
min: 396, max: 944
2019-03-17
383
( -2 )
min: 310, max: 736
2019-03-18
229
min: 202, max: 738
2019-03-18
24
min: -23, max: 586
2019-03-18
р. Большой Ин
N/A
min: 137, max: 440
2018-08-05
р. Большой Невер
N/A
min: 134, max: 389
2018-11-07
р. Борисовка
N/A
min: 206, max: 683
2016-12-31
р. Бриакан
N/A
min: 119, max: 343
2016-12-31
р. Бурея
453
( -1 )
min: 340, max: 732
2019-03-17
351
( 1 )
min: 315, max: 967
2019-03-17
1607
( -5 )
min: 520, max: 2524
2019-03-17
-3510
( 17 )
min: -4794, max: -2777
2019-03-17
170
( 2 )
min: 13, max: 474
2019-03-17
195
min: 127, max: 568
2019-03-17
р. Буя
N/A
min: 41, max: 155
2016-12-31
р. Бысса
141
min: 107, max: 511
2019-03-17
р. Вал
N/A
min: 722, max: 993
2016-12-31
р. Варфоломеевка
N/A
min: 129, max: 401
2016-12-31
р. Верхняя Илга
N/A
min: 30, max: 211
2016-12-07
р. Гилюй
105
( -27 )
min: 33, max: 877
2019-03-14
р. Голубая
N/A
min: 207, max: 326
2016-12-31
р. Горбун
N/A
min: 308, max: 512
2016-11-26
р. Горин
N/A
min: 280, max: 626
2012-08-06
р. Горная
N/A
min: 224, max: 493
2016-12-31
р. Грязнуха
N/A
min: 207, max: 263
2016-12-31
р. Гур
N/A
min: 383, max: 669
2018-11-24
р. Гур(Хунгари)
N/A
min: 256, max: 326
2016-10-31
р. Дальняя
N/A
min: 142, max: 313
2016-12-31
N/A
min: 111, max: 347
2016-12-31
N/A
min: 197, max: 377
2016-12-31
р. Деп
N/A
min: 108, max: 510
2018-11-08
р. Дубликан
137
min: 88, max: 575
2019-03-17
р. Дульдурга
N/A
min: 119, max: 187
2016-11-12
р. Житница
N/A
min: 45, max: 251
2016-12-31
р. Завитая
166
( 6 )
min: 36, max: 310
2019-03-14
р. Зея
190
( 4 )
min: 75, max: 767
2019-03-17
-4087
( 1 )
min: -4850, max: 4399
2019-03-17
-4098
( 2 )
min: -4854, max: -3791
2019-03-17
-4082
( 6 )
min: -4797, max: -3770
2019-03-17
348
( -3 )
min: 210, max: 734
2019-03-17
554
( -21 )
min: 497, max: 911
2019-03-17
405
( -17 )
min: 226, max: 1026
2019-03-14
N/A
min: 157, max: 725
2016-12-31
N/A
min: 252, max: 645
2010-12-31
139
( -4 )
min: 10, max: 706
2019-03-17
122
( 1 )
min: -26, max: 810
2019-03-15
405
( 11 )
min: 241, max: 1052
2019-03-14
293
( 3 )
min: 173, max: 818
2019-03-14
52
( 5 )
min: -81, max: 818
2019-03-14
р. Ивановка
N/A
min: 42, max: 319
2016-12-31
р. Извилинка
N/A
min: 70, max: 553
2016-12-31
р. Икура
N/A
min: 94, max: 280
2016-12-31
р. Илистая
196
( -1 )
min: 179, max: 521
2019-03-18
114
( -1 )
min: 83, max: 557
2019-03-18
р. Иска(Большая Иска)
N/A
min: 131, max: 368
2016-12-31
р. Казачка
N/A
min: 68, max: 486
2016-12-31
р. Катэн
584
min: 542, max: 805
2019-03-17
р. Кивда
N/A
min: 72, max: 255
2016-12-31
р. Кирга
N/A
min: 297, max: 489
2016-12-31
р. Китовая
N/A
min: 56, max: 164
2016-12-31
р. Кичмари
N/A
min: 70, max: 333
2016-12-31
р. Кия (приток Уссури)
193
( -1 )
min: 193, max: 434
2019-03-17
N/A
min: 150, max: 450
2016-12-31
р. Ключевая
N/A
min: 128, max: 254
2016-12-31
р. Комаровка
N/A
min: 24, max: 191
2016-12-31
N/A
min: -59, max: 343
2016-12-31
р. Комиссаровка
N/A
min: 22, max: 262
2013-03-31
151
( 2 )
min: 122, max: 527
2019-03-18
N/A
min: 111, max: 254
2016-12-31
р. Красногорка
N/A
min: 204, max: 320
2010-10-31
р. Кривая
N/A
min: 309, max: 502
2015-11-17
р. Кручина
N/A
min: 1, max: 113
2016-09-28
р. Крыловка
N/A
min: 10, max: 458
2016-12-31
р. Кулешовка
N/A
min: 52, max: 297
2016-12-31
р. Кульдур
N/A
min: 108, max: 277
2016-12-31
N/A
min: 65, max: 276
2016-12-31
р. Кур
71
min: 30, max: 351
2019-03-17
247
( 1 )
min: 201, max: 710
2019-03-17
р. Лагуринка
N/A
min: 427, max: 470
2016-12-31
р. Лазовка
N/A
min: 201, max: 403
2016-12-31
р. Левый Подхоренок
N/A
min: 77, max: 322
2018-11-21
р. Левый Ул
N/A
min: 14, max: 137
2016-12-31
р. Левый Уркан
N/A
min: -1, max: 423
2018-11-06
р. Левый Хинган
N/A
min: 23, max: 100
2016-12-31
р. Лесогорка
N/A
min: 165, max: 462
2016-12-31
р. Лопатинка
N/A
min: 162, max: 583
2016-12-31
р. Лютога
N/A
min: 149, max: 363
2016-12-31
N/A
min: 145, max: 441
2018-12-01
р. Макарова
N/A
min: 48, max: 257
2018-12-01
р. Малая Бира
N/A
min: 225, max: 541
2016-12-31
р. Малая Пера
N/A
min: 84, max: 256
2016-12-31
р. Малая Тымь
N/A
min: 114, max: 378
2016-12-31
р. Малиновка
N/A
min: 206, max: 532
2016-12-31
294
( -3 )
min: 267, max: 632
2019-03-18
480
( -2 )
min: 452, max: 767
2019-03-18
р. Манома
395
( -3 )
min: 321, max: 512
2019-03-17
р. Маргаритовка
N/A
min: 44, max: 389
2016-12-31
р. Маревка
N/A
min: 149, max: 450
2016-12-31
р. Матай
173
( 1 )
min: 172, max: 510
2019-03-17
р. Мая
N/A
min: 88, max: 557
2018-11-13
N/A
min: 174, max: 769
2016-12-31
N/A
min: 156, max: 927
2016-12-31
N/A
min: 38, max: 785
2016-12-31
р. Могоча
N/A
min: 35, max: 415
2018-11-09
р. Молоканка
N/A
min: 88, max: 411
2016-12-31
р. Мули
N/A
min: 396, max: 441
2008-04-30
р. Мульмуга
N/A
min: 124, max: 609
2018-11-06
р. Муравейка
N/A
min: 99, max: 352
2016-12-31
р. Найба
N/A
min: 136, max: 461
2016-12-31
р. Наумовка
N/A
min: 239, max: 685
2016-12-31
р. Ниман
251
min: 212, max: 694
2019-03-17
р. Нимелен
137
( -45 )
min: 137, max: 906
2019-03-17
330
min: 287, max: 968
2019-03-17
р. Нитуй
N/A
min: 31, max: 218
2016-12-31
р. Новикова
N/A
min: 10, max: 120
2016-12-31
р. Нора
48
( 1 )
min: 2, max: 656
2019-03-17
р. Нюкжа
N/A
min: 131, max: 970
2018-11-05
р. Одарка
N/A
min: 35, max: 238
2016-12-31
р. Озеро Ханка
388
( -1 )
min: 315, max: 460
2019-03-18
р. Ореховка
N/A
min: 353, max: 643
2016-12-31
N/A
min: 280, max: 479
2016-12-31
р. Осиновка
N/A
min: 244, max: 510
2016-12-31
р. Откосная
N/A
min: 314, max: 595
2016-12-31
р. Охинка
N/A
min: 148, max: 307
2016-12-31
р. Очепуха
N/A
min: 97, max: 232
2016-12-31
р. Павловка
N/A
min: 152, max: 603
2016-12-31
N/A
min: 88, max: 582
2016-12-31
р. Партизанская
223
( 2 )
min: 196, max: 407
2019-03-18
N/A
min: 439, max: 767
2016-12-31
р. Побединка
N/A
min: 56, max: 315
2016-12-31
р. Подхоренок
206
min: 205, max: 604
2019-03-17
р. Покосная
N/A
min: 114, max: 557
2016-12-31
р. Половинка
N/A
min: 29, max: 317
2016-11-28
р. Правая Поперечка
N/A
min: 90, max: 251
2010-12-31
р. Правда
N/A
min: 208, max: 289
2016-12-31
р. Правый Подхоренок
N/A
min: 64, max: 335
2018-11-25
р. Правый Уркан
N/A
min: 162, max: 774
2018-11-09
р. Пугачевка
N/A
min: 289, max: 687
2016-12-31
р. Раздольная
N/A
min: 329, max: 753
2016-12-31
201
( 5 )
min: 189, max: 925
2019-03-17
9
( -2 )
min: 2, max: 791
2019-03-18
р. Раковка
N/A
min: -19, max: 373
2016-12-31
р. Рудная
N/A
min: 319, max: 592
2016-12-31
р. Самара(Большая Самара)
N/A
min: 230, max: 429
2016-12-31
р. Светловодная
N/A
min: 107, max: 425
2016-12-31
р. Селемджа
N/A
min: -125, max: 287
2018-11-21
-101
min: -134, max: 362
2019-03-14
76
( -1 )
min: 40, max: 675
2019-03-14
102
min: 68, max: 735
2019-03-17
р. Серебрянка
р. Силинка
N/A
min: 58, max: 496
2018-11-08
р. Сита
N/A
min: 388, max: 616
2016-12-31
р. Славка
N/A
min: 65, max: 203
2016-12-31
р. Солонечная
N/A
min: 451, max: 586
2016-12-26
р. Спасовка
N/A
min: 222, max: 515
2016-12-31
р. Сукпай
165
min: 165, max: 432
2019-03-17
р. Сусуя
N/A
min: 99, max: 240
2016-12-31
N/A
min: 94, max: 404
2016-12-31
р. Суходол
N/A
min: 21, max: 215
2016-12-31
р. Тауй
N/A
min: 199, max: 758
2016-12-31
р. Тиобут
N/A
min: 138, max: 254
2016-12-31
р. Тихая
N/A
min: 106, max: 472
2016-12-31
р. Ток (приток Зеи)
N/A
min: 309, max: 1240
2018-11-06
р. Томаринка
N/A
min: 52, max: 229
2016-12-31
р. Томь (приток Зеи)
N/A
min: 310, max: 614
2016-12-31
187
( 4 )
min: 120, max: 424
2019-03-14
N/A
min: 463, max: 727
2016-12-31
р. Тугур
N/A
min: 404, max: 684
2018-11-30
р. Туманная
N/A
min: 89, max: 255
2016-12-31
N/A
min: 163, max: 841
2016-12-31
р. Тумнин
N/A
min: 229, max: 552
2016-12-31
523
( -2 )
min: 405, max: 673
2019-03-17
р. Тунгуска
491
( -1 )
min: 457, max: 1035
2019-03-17
р. Туюн
N/A
р. Тымь
N/A
min: 34, max: 369
2018-12-01
р. Тымь
N/A
min: 875, max: 1144
2016-12-31
N/A
min: 182, max: 758
2016-12-31
р. Тында
N/A
min: -200, max: 1068
2018-11-06
р. Тырма
479
min: 430, max: 792
2019-03-17
391
min: 342, max: 862
2019-03-17
р. Тюкан
N/A
min: 139, max: 342
2016-12-31
р. Углегорка
N/A
min: 173, max: 555
2016-12-31
р. Ульмин
N/A
min: 120, max: 309
2016-12-31
р. Унаха
N/A
min: 62, max: 542
2018-11-07
р. Упагда
N/A
min: 241, max: 961
2016-12-31
р. Урми
273
( 1 )
min: 104, max: 552
2019-03-09
631
min: 544, max: 836
2019-03-17
р. Уруша
N/A
min: -67, max: 247
2014-12-18
р. Уссури
N/A
min: 148, max: 563
2016-12-31
N/A
min: 125, max: 484
2016-12-31
111
( 1 )
min: 26, max: 422
2019-03-17
38
( 1 )
min: 26, max: 555
2019-03-17
105
( -1 )
min: 68, max: 636
2019-03-17
84
( -1 )
min: 82, max: 616
2019-03-18
40
( 1 )
min: -47, max: 656
2019-03-18
449
( 1 )
min: 356, max: 929
2019-03-18
-41
( 1 )
min: -80, max: 463
2019-03-17
87
( 1 )
min: 37, max: 755
2019-03-17
-33
( 1 )
min: -114, max: 464
2019-03-17
451
min: 363, max: 905
2019-03-17
р. Хийтя
N/A
min: 124, max: 331
2013-12-31
р. Хинган
N/A
min: -29, max: 138
2016-12-31
р. Хор
62
min: 29, max: 456
2019-03-17
390
( 1 )
min: 376, max: 841
2019-03-17
276
min: 220, max: 527
2019-03-17
724
( 1 )
min: 612, max: 1066
2019-03-17
р. Хурмули
N/A
min: 219, max: 745
2016-12-31
р. Цукановка
N/A
min: 216, max: 528
2016-12-31
р. Чегдомын
N/A
min: 33, max: 273
2016-12-31
р. Чеховка
N/A
min: 108, max: 272
2016-12-31
р. Шкотовка
N/A
min: 90, max: 318
2016-12-31
р. Щукинка 1-Я
N/A
min: 147, max: 287
2016-12-31
р. Эрри
N/A
min: 472, max: 550
2016-12-31
р. Яурин
N/A
min: 22, max: 211
2016-12-31
N/A
min: 212, max: 447
2011-09-30

В данном регионе нет плейспотов, которые мы знаем. Если у вас есть информация по плейспотам, то вы можете связаться с нами!

В данном регионе нет секций, которые мы знаем. Если у вас есть информация по секциям, то вы можете связаться с нами!